Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding master Leraar Algemene Economie is een Bachelor of Education Algemene Economie vereist, een wo-bachelor Algemene Economie met een Educatieve Minor of hbo- of wo-masteropleiding als eerstegraadsleraar Management en Organisatie. Daarnaast moet je aantoonbaar de kennisbasis beheersen van de lerarenopleiding Bedrijfseconomie.

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Als je toegelaten wordt, ontvang je een Bewijs van Toelating van de opleiding Master Leraar Algemene Economie. Dit bewijs heb je nodig om te starten met de opleiding.

Wil je een afspraak maken voor een toelatingsgesprek, stuur dan een verzoek per e-mail naar mastereducation@hva.nl.

Toelatingseisen losse module

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Volg je de tweedegraadslerarenopleiding in voltijd of deeltijd, dan wordt er geen toestemming verleend om losse modules van het masterprogramma te volgen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 juli 2019