Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding eerstegraads leraar Algemene Economie mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45275. De  officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de  IB-Groep is Master Leraar Algemene Economie, de zogeheten CROHO-naam.  Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018