Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Gefeliciteerd. Na de succesvolle afronding van de opleiding eerstegraads leraar Algemene Economie mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45275. De  officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de  IB-Groep is Master Leraar Algemene Economie, de zogeheten CROHO-naam.  Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019