Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Gefeliciteerd. Na de succesvolle afronding van de opleiding eerstegraads leraar Algemene Economie mag je jezelf Master of Education (MEd.) noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45275. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Algemene Economie, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020
Frank Bosma - Student Master Algemene Economie

Ik wil als docent het maximale uit mijn capaciteiten halen en voor mijn carrière is het goed om dit diploma te hebben

Lees verder