Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit drie onderdelen:

​Programmaonderdeel

​Wat levert je deze master op?

​  Studiepunten

​Vak

​Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in de vo-bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

​​Onderzoekende professional in je eigen praktijk

20

Totaal​

 

​​90

De masteropleiding tot eerstegraadsleraar bestaat uit verschillende onderdelen die je opleiden voor verschillende beroepsrollen:

  • Economie, de vakcomponent (beroepsrol 1);
  • Vakdidactiek (beroepsrol 2);
  • Beroepsgerichte onderzoekslijn (beroepsrol 3);
  • Praktijkdeel en de studieloopbaanbegeleiding (beroepsrol 1-3).


Het curriculum

In het curriculum worden de afzonderlijke onderdelen en de drie beroepsrollen van eerstegraadsleraar op een logische manier met elkaar verbonden.

Colleges en studiebelasting
 

  • De colleges worden gegeven op donderdag tussen 12.10 en 21.10 uur;
  • Er zijn 40 onderwijsweken per studiejaar;
  • De totale studie omvat 90 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

N.B. De opleiding start per september 2020 met een nieuw curriculum. Je vindt dit nieuwe curriculum vanaf december 2019 op deze website.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019