Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Ook je laatste jaar is weer enorm boeiend en uitdagend. Je groeit steeds meer in jouw eigen, nieuwe rol als eerstegraadsleraar en expert. Zo besteed je bijvoorbeeld bij Bedrijfseconomie 2 aandacht aan de organisatorische aspecten van de (school)organisatie.

Ook ga je je vakkennis meer en meer verdiepen. Bij het vak Geschiedenis van het Economisch Denken komen achtergronden van eerder behandelde economische theorieën aan bod. En je rondt ook je vakdidactisch onderzoek af, waarin je met een wetenschappelijke blik naar een vakdidactisch probleem kijkt.

De vakken die je in het derde jaar volgt, zijn:

  • Bedrijfseconomie 2
  • Geschiedenis Economisch Denken/Inleiding Wetenschapsfilosofie
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019