Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar kom je verder op stoom en verdiep je je kennis over de economische theorieën. De vakken bouwen voort op deeconomische vakken uit het eerste jaar. Je wordt al steeds meer een expert.

Er is – zoals je wellicht weet - tegenwoordig veel aandacht voor de speltheorie in het havo- en vwo programma. In het tweede jaar van je opleiding ga jij je hier ook uitvoerig in verdiepen. Verder is er ook een mogelijkheid om via het vak bedrijfseconomie en en eventueel keuzevakken in die richting je meer te verdiepen in bedrijfseconomie.

De VOS-lijn in jaar 2 richt zich op de rol van de docent als ontwerper. In module 3 staat het ontwerpen van een lessenserie centraal in module 3 en in module 4 leer je bestaand lesmateriaal te evalueren en te herontwerpen. De ontwerppraktijk wordt onderbouwd met wetenschappelijke vakliteratuur.

Een overzicht van de vakken in jaar 2:

  • VOS modules 3 en 4
  • Bedrijfseconomie 1
  • Speltheorie
  • Keuzevak
  • Nieuwe economische stromingen
  • Praktijkdeel
  • Verzorgingsstaat
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020