Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Je gaat van start met algemeen economische vakken en het leggen van een basis voor het doen van onderzoek. In het eerste jaar verdiep je je niet alleen in de (nieuwe) vakinhoud voor de bovenbouw havo-vwo, maar ook in de vaardigheden die je nodig hebt voor deze doelgroep.

Nieuw vanaf studiejaar 2020-2021 is het vak VOS, ofwel Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk. Een geïntegreerde, modulaire aanpak van vakdidactiek en onderzoek gericht op je eigen onderwijspraktijk. Per cursusjaar krijg je twee VOS-modules. In het eerste semester richt je je op het thema: Het denken van leerlingen (1) en in tweede semester staat het Leren van leerlingen (2) centraal.

Na het eerste semester (aan het eind van het derde blok) krijg je een studieadvies van de examencommissie. Is dat positief, dan hebben we er alle vertrouwen in dat je de studie succesvol kunt afsluiten. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.

Een overzicht van de vakken in jaar 1:

  • Macro-economie
  • Macro 2: Monetaire Theorie
  • Macro 2: Openbare Financiën
  • Micro-Economie
  • Europa,
  • VOS lijn: vakdidactiek-leren van leerlingen
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020