Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Je gaat van start met algemeen economische vakken en het leggen van een basis voor het doen van onderzoek. In het eerste jaar verdiep je je niet alleen in de (nieuwe) vakinhoud voor de bovenbouw havo-vwo, maar ook in de vaardigheden die je nodig hebt voor deze doelgroep.

Daarnaast stel je in het eerste jaar jouw zogenoemde ‘werktheorie’ op. Dat is jouw visie op het vak en op jouw eigen ontwikkeling daarin. Aan het eind van het eerste semester heb je een gesprek hierover met je studiebegeleider. Je evalueert dan ook je behaalde studieresultaten. Op basis van dit gesprek formuleert de studiebegeleider namens de examencommissie een studieadvies. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen. Bij een positief studieadvies hebben wij er alle vertrouwen in dat je de studie succesvol kunt afsluiten. Vooropgesteld dat je ook in de gelegenheid bent en blijft om er voldoende tijd voor vrij te maken.

Een overzicht van de vakken in jaar 1:

  • Basis Macro: Monetaire Theorie
  • Basis Macro: Openbare Financiën
  • Basis Micro: Micro-Economie
  • Europa, Globalisering en Ontwikkelingssamenwerking
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Vakdidactiek
  • Internationale Economische Betrekkingen en Financiële Markten
  • Economische en maatschappelijke vraagstukken

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2019