Hogeschool van Amsterdam

Beroepsrollen

Beroepsrollen staan voor kwaliteiten die een leraar in zijn beroep als eerstegraadsleraar in huis heeft. Na deze opleiding ben je:

1. Expert in je schoolvak

Expert zijn betekent meer dan het beschikken over veel vakkennis. Je bent ook in staat om je leerlingen de begrippenkaders van jouw schoolvak bij te brengen. Je leert ze de denkwijze van dat vak en bent de begeleider op hun individuele ontdekkingstocht. De relatie tussen het schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Na deze opleiding versta je de kunst om op te treden als een gevorderd vakdocent. Leerlingen, ouders en collega's zien jou als een expert in je schoolvak.

2. Gevorderd didacticus, pedagoog en coach

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs havo/vwo zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Je stimuleert ze hierbij en ontwikkelt relatief omvangrijke en abstracte leertaken. Hierdoor zijn ze in staat om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast ben je de coach die de leerlingen inspireert om hun talenten maximaal te gebruiken.

3. Onderzoekende professional

Een van de moeilijkste aspecten van het doen van onderzoek is het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Meestal start je met heel veel mogelijke vragen. Er valt zoveel te onderzoeken, waar kies je uiteindelijk voor? Op welke wijze kun je gebruik maken van wat er allemaal bekend is over een bepaalde thematiek? Op welke manier kan je met onderzoek de onderwijspraktijk verder helpen? Binnen de eerstegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunen we leraren bij het beantwoorden van deze vragen door hen een aantal onderzoeksthema's aan te bieden. Het zijn thema's waarin het primaire proces centraal staat, waarvan de docent zich eigenaar voelt en waar hij in zijn of haar handelen invloed op kan uitoefenen. De docent doet praktijkgericht onderzoek naar de leerprocessen van leerlingen en het pedagogisch en (vak)didactisch handelen dat deze leerprocessen stimuleert. Het zijn thema's die het hart van onderwijs raken en die voortvloeien uit de kennis en vaardigheden die je in rollen 1 en 2 hebt opgebouwd.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 juni 2017