Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Algemene Economie Tweedegraads biedt een flexibel studieprogramma.

Leraar worden iets voor jou?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het is bijvoorbeeld mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en de extra tijd die je kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Het studieprogramma rust op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug.

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar.

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan kun je terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan.

Vakkennis en Vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken waaronder Algemene Economie, Bedrijfsadministratie, Wiskunde, Arbeidsrecht en Commerciële Economie.

Hier wordt ook de koppeling gelegd met de beroepspraktijk: Hoe word je een goede docent Economie? Die dubbele bodem, van student maar ook van docent, komt binnen de vakken nadrukkelijk aan bod.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. De minor Bedrijfseconomie biedt je de mogelijkheid om twee bevoegdheden te halen: voor Algemene Economie én voor Bedrijfseconomie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Wietske Buikstra - Leraar Algemene Economie en Bedrijfseconomie

Ik was bang weer de verkeerde studiekeuze te maken, maar nu weet ik dat mijn toekomst in het onderwijs ligt

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 augustus 2020