Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Leraar Aardrijkskunde mag je jezelf Bachelor of Education noemen. Deze opleiding is bij DUO - IB-Groep bekend onder code 35201. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij DUO - IB-Groep is Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde, de zogeheten CROHO-naam.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018