Inschrijven en studiekeuzecheck

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor studiejaar 2022-2023. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Meer informatie hierover vind je op de pagina hva.nl/inschrijven.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Aardrijkskunde. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 35201). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

 • Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

  De laatste studiekeuzecheck om te kunnen starten in september 2022 met de opleiding leraar aardrijkskunde 2e gr. voltijd vindt plaats op 23 augustus 2022.

  Deelname aan deze studiekeuzecheck is alleen mogelijk als je:

 • als zittend student in het hoger onderwijs in 2022 een negatief bindend studieadvies krijgt (of hebt gekregen) voor je huidige opleiding;
 • in het studiejaar 2021-2022 ingeschreven bent geweest bij een andere opleiding van de HvA of een andere hogeschool/universiteit en wilt switchen naar leraar aardrijkskunde 2e gr. voltijd;
 • Bent uitgeloot voor een opleiding met een numerus fixus;
 • al voor 1 mei 2022 een verzoek tot inschrijving hebt gedaan voor een andere opleiding in het hoger onderwijs, maar (na deelname aan de studiekeuzecheck bij die opleiding) je studiekeuze wilt wijzigen;
 • met geldige reden afwezig was bij de studiekeuzecheck voor de zomervakantie van leraar aardrijkskunde 2e gr. voltijd en bericht hebt gekregen dat je in augustus mee kunt doen.

De mails worden verstuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Heb je geen berichten ontvangen? Check dan je spambox.

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend in Studielink, ontvang je vanaf half januari per e-mail een uitnodiging om je aan te melden voor de verplichte studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Aardrijkskunde en het hbo een passende keuze voor je is.

Uiterlijk twee weken voor de datum die je hebt gekozen, ontvang je een e-mail met het programma en de link naar de course in Brightspace. In onze online leeromgeving (Brightspace), vind je de huiswerkopdracht die je van tevoren moet maken, het programma van de studiekeuzecheck en een toelichting op het advies.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

 • een voorbereidende huiswerkopdracht
 • studiekeuzecheck bijeenkomst met een opdracht.

Je maakt de huiswerkopdracht en levert deze in via de inleverbox in Brightspace. Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van de datum voor de studiekeuzecheck.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je na twee weken een studiekeuzeadvies.

Studiekeuzeadvies

Je krijgt twee weken na deelname aan de studiekeuzecheck een schriftelijk studiekeuzeadvies met je resultaten. Dit advies is niet bindend: ook met een ontwikkel advies mag je starten met de opleiding. Wij adviseren je om de toelichting goed door te lezen, ook als je een positief advies hebt ontvangen.

Beoordeling onderdelen studiekeuzecheck

Tijdens de studiekeuzecheck word je beoordeeld op een aantal onderdelen. Je krijgt een positief studiekeuzeadvies als je voor alle onderdelen een voldoende hebt behaald.

Je hebt laten zien dat je je voldoende hebt voorbereid en de stof voldoende hebt begrepen. Op basis van je resultaten lijken jij en de opleiding een goede match. Uiteraard zijn goede resultaten fijn, maar niet alleen bepalend. Ga ook na of je je op je plek voelt bij de opleiding.

Denk je op basis van de studiekeuzecheck dat je meer uitdaging nodig hebt? Dan kun je kiezen voor extra uitdaging door het volgen van honours onderwijs.

Een ontwikkel advies betekent dat de opleiding twijfelt of jij en de opleiding een goede match zijn op basis van je resultaten. Mogelijk mis je voorkennis of heb je je niet voldoende voorbereid. Wil je de opleiding toch doen? Je mag gewoon starten. Bedenk dan wel hoe je ervoor kunt zorgen dat je je kansen op studiesucces vergroot.

De toets geeft een goed beeld van het niveau van de opleiding Heb je een onvoldoende voor de theorietoets? Bedenk welke van onderstaande oorzaken mogelijk op jou van toepassing zijn:

 • Je hebt je onvoldoende voorbereid op de toets;
 • Je hebt je niet op de juiste wijze voorbereid (verkeerde studieaanpak);
 • Je hebt de lesstof niet goed begrepen;
 • Je Nederlands taalgebruik is niet op niveau;

Maak op basis hiervan een inschatting van je kans op studiesucces. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de omstandigheden waarin je de toets hebt gemaakt niet optimaal waren.

De praktijkles geeft een goed beeld van het startniveau van de opleiding. Je kunt een onvoldoende resultaat behalen op praktische vaardigheden en professioneel handelen. Blijkbaar heb je op een of beide onderdelen onvoldoende laten zien.

Kom je studeren?

Weet je na de studiekeuzecheck zeker dat je kiest om deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam te volgen? Kijk dan op hva.nl/sterkvanstart voor meer praktische informatie over de start van het studiejaar.

Twijfel over je studiekeuze?

Bespreek waar je over twijfelt met mensen die jou goed kennen, zoals je ouders en/of vrienden.
Heb je behoefte aan meer hulp bij het maken van een (nieuwe) studiekeuze? Geef je dan op voor de gratis studiekeuzeworkshop bij de HvA (3 uur). Zie: hva.nl/studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 juli 2022