Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar 3 volg je twee vakinhoudelijke vakken: Conceptuele Principes van het vak en Aardrijkskundedidactiek verdiept. Daarnaast werk je met studenten van de Lerarenopleiding Geschiedenis aan een vakoverstijgend project: Project Erfgoededucatie.

In de beroepsopdracht leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling als docent. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In het tweede semester volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Vakkenoverzicht jaar 3 

Semester 1A

Semester 1B

Aardrijkskundedidactiek verdiept Beroepsopdracht
Beroepsopdracht Conceptuele principes van het vak
Minor Minor
Project Noord-Holland Project Noord-Holland
Werkplekleren Werkplekleren

Semester 2A

Semester 2B

Minor Minor

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Giliam Gerardu - Leraar Aardrijkskunde

Daag jezelf uit tijdens je stage. Het is een veilige omgeving om te kijken wat bij je past

Lees verder
Oumaima El Mhassani - Leraar Aardrijkskunde

De opleiding is mij op het lijf geschreven

Lees verder