Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar 2 begin je aan de hoofdfase. De vakken hebben een verdiepend karakter en worden niet meer thematisch maar op verschillende schaalniveaus aangeboden: eigen omgeving, Nederland, Europa en wereld. In het blok Europa worden bijvoorbeeld een aantal sociaal-geografische thema’s uit jaar 1 behandeld waaronder Politieke Geografie, Culturele Geografie en Bevolkingsgeografie. Ook ga je in april 2021 12 dagen op veldwerk naar Marokko. De kosten voor dit veldpracticum bedragen rond de € 850.  

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht waarbij je je verdiept in de manier waarop leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool. 

Vakkenoverzicht jaar 2 

Semester 1A

Semester 1B

Beroepsopdracht 3A Beroepsopdracht 3B
Europa: Mens en milieu Europa: Eenheid in verscheidenheid 
Geografische vaardigheden verdiept Nederland: cultuurlandschappen
Nederland: geologie van Nederland Veldpracticum cultuurlandschap

Semester 2A

Semester 2B

Beroepsopdracht 4A Beroepsopdracht 4B
Veldpracticum Marokko Nederland: Ruimtelijke ordening 1 en 2
Wereld: praktijk Werkplekleren
Wereld: theorie

 

Werkplekleren  
   

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Giliam Gerardu - Leraar Aardrijkskunde

Daag jezelf uit tijdens je stage. Het is een veilige omgeving om te kijken wat bij je past

Lees verder
Oumaima El Mhassani - Leraar Aardrijkskunde

De opleiding is mij op het lijf geschreven

Lees verder