Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De Kopopleiding Tweedegraadsleraar is een praktijkgerichte opleiding die het mogelijk maakt om binnen één jaar je tweedegraads bevoegdheid te halen. De opleiding bestaat uit twee delen; een praktisch en een theoretisch gedeelte.

Het theoretische deel volg je op de HvA. Dit deel bestaat uit drie pijlers:

  • (vak)didactiek;
  • pedagogiek;
  • begeleiding bij de professionele ontwikkeling.

Het andere deel van de opleiding bestaat uit een stage. Je begint met het observeren van een docent op je stageschool en je staat aan het einde van het schooljaar zelfstandig voor een klas.

De kennis die je verkrijgt tijdens je studie, leer je toe te passen in de praktijk. Hierbij kun je denken aan o.a. verschillende werkvormen, het omgaan met diversiteit en het begeleiden van leerlingen. Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren.

De kopopleiding is een voltijd studie. Je moet erop rekenen dat je de gehele week beschikbaar moet zijn.

In de studiegids vind je uitgebreidere informatie over het studieprogramma.

Wil je weten of jouw bacheloropleiding in aanmerking komt voor een kopopleiding? Kijk dan in onderstaand overzicht.

hbo-opleiding

kopleiding

Accountancy Leraar Economie*
Applied Science (met scheikunde) Leraar Scheikunde
Bedrijfseconomie Leraar Bedrijfseconomie*
Bedrijfskunde MER Leraar Algemene Economie*
Bedrijfswiskunde Leraar Wiskunde
Bouwkunde Leraar Mens en Technologie
Chemie Leraar Scheikunde
Chemische Technologie Leraar Scheikunde
Commercieel Management (alleen met uitstroomprofiel) Leraar Algemene Economie*
Fiscaal Recht en Economie Leraar Algemene Economie*
Fiscale Economie Leraar Algemene Economie*
HBO-ICT Leraar Mens en Technologie
Industrieel Product Ontwerpen Leraar Techniek
Informatica Leraar Mens en Technologie
Pedagogiek Leraar Pedagogiek
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Leraar Pedagogiek
Technische Natuurkunde Leraar Natuurkunde
Werktuigbouwkunde Leraar Techniek

wo-opleiding

kopopleiding

Aarde en Economie Leraar Aardrijkskunde
Aardwetenschappen Leraar Aardrijkskunde
Algemene Economie Leraar Economie*
Algemene Sociale Wetenschappen Leraar Maatschappijleer
Bedrijfseconomie Leraar Bedrijfseconomie*
Bedrijfsinformatie-Technologie (Business & IT) Leraar Mens en Technologie
Bedrijfskunde Leraar Algemene Economie*
Bestuurskunde Leraar Maatschappijleer
Biologie Leraar Biologie
Biomedische Technologie Leraar Scheikunde
Bouwkunde Leraar Mens en Technologie
Computer Science Leraar Mens en Technologie
Data Science and Knowledge Engineering Leraar Mens en Technologie
Economie Leraar Algemene Economie*
Economie en Bedrijfskunde Leraar Algemene Economie*
Engelse Taal en Cultuur Leraar Engels
Farmaceutische Wetenschappen Leraar Scheikunde
Franse Taal en Cultuur Leraar Frans
Geschiedenis Leraar Geschiedenis
Industrial Design Leraar Techniek
Industrieel Ontwerpen Leraar Techniek
Informatica Leraar Mens en Technologie
Informatie, Multimedia en Management Leraar Mens en Technologie
Informatiekunde Leraar Mens en Technologie
Kunstmatige Intelligentie Leraar Mens en Technologie
Leraar Frans Leraar Frans
Life Science and Technology Leraar Scheikunde
Lifestyle Informatics Leraar Mens en Technologie
Medische Natuurwetenschappen Leraar Natuurkunde
Moleculaire Wetenschappen Leraar Scheikunde
Molecular Science Technology Leraar Scheikunde
Natuur- en Sterrenkunde Leraar Natuurkunde
Natuurkunde Leraar Natuurkunde
Nederlandse Taal en Cultuur Leraar Nederlands
Pedagogische Wetenschappen Leraar Pedagogiek
Politicologie Leraar Maatschappijleer
Romaanse Talen en Culturen; afstudeerrichting Frans Leraar Frans
Scheikunde Leraar Scheikunde
Scheikundige Technologie Leraar Scheikunde
Sociale Geografie en Planologie Leraar Aardrijkskunde
Sociologie Leraar Maatschappijleer
Technische Informatica Leraar Mens en Technologie
Technische Natuurkunde Leraar Natuurkunde
Wiskunde Leraar Wiskunde

* Afhankelijk van vakkenpakket

Zie ook tabel verwante opleidingen kopopleidingen 2017.

Amy Rijke - Student kopopleiding Leraar Mens en Technologie

Ik leer zoveel meer dan ik had verwacht

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020