Studielast

De opleiding duurt een jaar en je hebt 42 lesweken van gemiddeld 40 uur per week.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stage- en studiebegeleiding en tentamens.
Het aantal contacturen per week is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (opdrachten, voorbereiding van lessen en tentamens).

Studiepunten

De totale studie bedraagt 60 studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2020