Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Met de tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en in de onderbouw van het algemeen vormend onderwijs (havo en vwo).

Als leraar heb je contact met een diverse groep leerlingen voor wie je echt het verschil kunt maken. Werken met jongeren verzekert je van een afwisselende en boeiende baan.

Leraar, meer dan lesgeven alleen

Als leraar maak je jongeren enthousiast voor een vak en is geen dag hetzelfde. Je staat voor de klas, organiseert activiteiten en je werkt aan onderwijsontwikkeling. En je motiveert en stimuleert je leerlingen in hun ontwikkeling. In het vak dat je geeft, maar ook in hun algemene ontwikkeling.

Als leraar kun je meerdere rollen hebben, bijvoorbeeld als mentor, ICT-specialist of een rol op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Als leraar op de havo en het vwo breng je leerlingen een algemene brede ontwikkeling bij in de algemeen vormende vakken. Ga je lesgeven op het mbo? Dan staat leren voor een beroep centraal en moet je als leraar de praktijk en theorie goed kunnen integreren.

Toekomstperspectief

Je baankansen na het afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleiding zijn gunstig! Onderzoeksbureau Centerdata heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leraren de komende jaren blijft oplopen.

Je kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 november 2018