Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Wil je in september 2021 met je opleiding beginnen, schrijf je dan in aan de hand van het stappenplan. Doe je verzoek tot inschrijving bij voorkeur voor 1 mei 2021, maar uiterlijk op 31 augustus 2021.

Let op dat je je inschrijft voor de kopopleiding Leraar Pedagogiek.

CROHO-naam

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 35204. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Leraar Pedagogiek, de zogeheten CROHO-naam.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 september 2020