Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op het (v)mbo.

Als leraar heb je contact met een diverse groep leerlingen voor wie je echt het verschil kunt maken. Werken met jongeren verzekert je van een afwisselende en boeiende baan.

Leraar, meer dan lesgeven alleen

Als leraar maak je jongeren enthousiast voor een vak en is geen dag hetzelfde. Je staat voor de klas, organiseert activiteiten en je werkt aan onderwijsontwikkeling. En je motiveert en stimuleert je leerlingen in hun ontwikkeling. In het vak dat je geeft, maar ook in hun algemene ontwikkeling.

Als leraar kun je meerdere rollen hebben, bijvoorbeeld als mentor of een rol op het gebied van onderwijsvernieuwing.

In het vierde jaar van je opleiding sta je zelfstandig voor de klas. In het mbo staat leren voor een beroep centraal en moet je als leraar de prakijk en theorie goed kunnen integreren.

Toekomstperspectief

Je baankansen na het afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleiding zijn gunstig! Onderzoeksbureau Centerdata heeft berekend dat het aantal openstaande vacatures voor leraren de komende jaren blijft oplopen.

Je kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid.

De taken en functies van de leraar Pedagogiek in het mbo zijn:

  • het ontwerpen en verzorgen van onderwijs als docent in het mbo gericht op de werkvelden kinderopvang, gehandicaptenzorg, onderwijsassistent, jeugdhulpverlening, sociaal cultureel werk, maatschappelijke hulpverlening, kunst en cultuur;
  • ontwerper en uitvoerder van nieuwe toepassingen van bestaande methodieken;
  • onderzoeker van de praktijk;
  • adviseur, coach of begeleider.

Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020