Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

De opleiding duurt een jaar en je hebt 42 lesweken van gemiddeld 40 uur per week.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week is circa 8 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 8 tot 12 uur alleen of met medestudenten aan opdrachten, projecten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Lesdagen

De lesdagen zijn op maandag of woensdag. De indeling wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Verder moet je 2,5 dag per week beschikbaar zijn voor stage.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 juni 2019