Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

Johan Cruyff Academy

Jaar 3

De laatste twee jaar kun je zelf richting geven aan je afstudeerrichting. Je volgt een halfjaar een internationaal programma, bijvoorbeeld door uitwisseling met een buitenlandse universiteit, een internationale stage of een internationaal semester binnen HvA Faculteit Business en Economie. Ook volg je een minor, waarmee je je studie kunt verbreden of verdiepen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Marketing en Management van de Georganiseerde Sport of de Engelstalige minor Business of Sports & Events.

Tijdens de stage in het derde jaar leer je de praktijk echt van binnenuit kennen. Bijvoorbeeld bij een sportschool, een sportmerk of een sportbond waar je een marktonderzoek doet, advies uitbrengt of een evenementenplan schrijft. En als je het interessant lijkt om je bij een multinational te richten op het sponsorbeleid, kan dat natuurlijk ook. Dit kan zowel in Nederland als in het buitenland. De JCA heeft contact met topsportvriendelijke bedrijven die een topsportvriendelijke stage toelaten. Je kunt dus ook in deze fase van je studie topsport met studie combineren.

Jaar 4

In het laatste jaar studeer je af met een afstudeeropdracht over een sporteconomisch vraagstuk. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een marketingplan voor een nieuw digitaal sportkanaal, of je doet onderzoek naar het effect van een reclamecampagne op het imago van een sportmerk. Na je afstudeeropdracht ben je goed voorbereid op een baan in de sportbranche.

Lees meer over het programma in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 mei 2019