Studieprogramma

Interprofessionele Paramedische Zorg

Interprofessionele Paramedische Zorg is een vierjarig voltijdprogramma. De eerste anderhalf jaar volg je breed, interprofessioneel onderwijs met theorie en vaardigheden uit de ergo-, fysio- en oefentherapie. In jaar 2 kies je welk van de drie vakgebieden het beste bij jou past en waarin je wilt specialiseren en afstuderen.

Klaar om je handen uit de mouwen te steken? Tijdens Interprofessionele Paramedische zorg sta jij als student zelf aan het roer. Je werkt volgens de HILL didactiek (High Impact Learning that Lasts), een nieuwe manier van leren waarbij het werken aan urgente vraagstukken uit het werkveld centraal staat en je zelf bepaalt welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om het vraagstuk te beantwoorden. Je stelt je leercoach die vragen waar je antwoord op wilt, zoekt zelf relevante informatie op, volgt een training in de vaardigheden die je nodig hebt in de beantwoording van het vraagstuk, vraagt een expert om jou in een flitscollege bij te praten over een bepaald onderwerp, en laat je uitleggen hoe je technologische hulpmiddelen in kunt zetten om blijvende resultaten te behalen bij je cliënten. Vervolgens kom je samen met je groepje tot de aanpak en oplossing van het vraagstuk.

Begeleiding

Om je ontwikkeling en voortgang structureel vorm te geven heb je wekelijks gesprekken met je leercoach. In de gesprekken wordt jouw voortgang, kennis en vaardigheidsniveau besproken en krijg je hier feedback op. Zo weet je constant waar je op dat moment staat: wat gaat goed en waar moet je nog aan werken of extra aandacht aan besteden. De gesprekken zijn individueel of met je groepje. Aan het eind van ieder semester is er een assessment. Alle eerdere feedbackmomenten worden hierin meegenomen om tot een eindoordeel te komen over je ontwikkeling tijdens het semester.

Jaar 1

Het eerste jaar start met een inwerkperiode van twee weken. Tijdens deze weken maak je kennis met de HILL didactiek en je medestudenten. Na deze periode start het eerste project waarin je in groepsverband aan de slag gaat met een concreet vraagstuk uit de Amsterdamse praktijk. Ieder groepje studenten werkt aan een andere opdracht die door een externe opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. De projecten kunnen gaan over het vraagstuk van een cliënt of een vraagstuk over de organisatie van de opdrachtgever. Doordat je de projecten zelf kiest kun je je op verschillende onderwerpen en doelgroepen ontwikkelen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 november 2021