Stage

Interprofessionele Paramedische Zorg

Al vanaf het eerste jaar maak je via de vraagstukken uit de projecten kennis met de opdrachtgevers in de praktijk. Nadat je jouw vakgebied hebt gekozen verdiep je je verder in de beroepspraktijk door in jaar 3 en 4 twee keer een beroepsspecifieke stage te lopen.

Je kunt op verschillende plekken stagelopen, bij voorkeur in de wijk waar veel wordt samengewerkt tussen verschillende professionals. Denk aan gezondheidspraktijken, zorgcentra, maar ook aan zieken- en verpleeghuizen, een leer-werkpraktijken of revalidatiecentra. De stageplek dient de voldoen aan een aantal punten:

- Tijdens de stage moet er interprofessioneel worden samengewerkt met andere zorgprofessionals voor uitwisseling en kennisoverdracht.
- Tijdens de stage is aandacht voor de inzet van zorgtechnologie.
- De stageplek moet een connectie met de wijk hebben. Deze moet in een woongebied gesitueerd zijn en je hebt vanuit jouw rol contact met bewoners uit de wijk.

Je kunt gebruik maken van de stageplekken die vanuit de opleiding worden aangeboden of zelf een stageplek regelen.

STAGE IN HET BUITENLAND

De Hogeschool van Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk in het buitenland. Stage lopen in het buitenland behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Ambitieuze studenten die zelf actie ondernemen, kunnen gebruikmaken van deze internationale contacten. Wel verbindt de opleiding daar zekere voorwaarden aan, onder andere dat je alleen stage kunt lopen op een plek waar iemand met een Nederlands diploma Ergotherapie, Fysiotherapie of Oefentherapie aanwezig is om je te begeleiden. Indien je hierin interesse hebt, is het verstandig om hier het eerste jaar al actie op te ondernemen en je te oriënteren.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 oktober 2021