Ergotherapie

Interprofessionele Paramedische Zorg

Je gaat kennis- en vaardigheden opdoen uit de drie paramedische vakgebieden ergo-, fysio- en oefentherapie. Hierdoor kun je na anderhalf jaar een weloverwogen keuze maken voor het vakgebied dat het beste bij jou past. Misschien is dat wel het vak van de ergotherapeut. 

Als ergotherapeut krijg je te maken met mensen die door bijvoorbeeld ouderdom, een lichamelijke aandoening of psychische beperking dagelijkse activiteiten in huis, op school, op het werk of in de buurt niet meer kunnen doen. Je kijkt als ergotherapeut vooral naar wat iemand nog wél kan en niet zozeer naar wat iemand niet meer kan. Het is dus belangrijk dat je in staat bent je zo goed mogelijk te verplaatsen in de schoenen van jouw cliënt.

Waar kun je aan de slag?

Ergotherapie wordt op veel verschillende momenten en situaties ingezet; na een ongeval, burn-out of hersenbloeding, bij ziekte of eenzaamheid. Er zijn dus veel verschillende werkvelden waar je aan de slag kunt:

  • Gezondheidzorg
  • Eigen praktijk
  • Onderwijs
  • Welzijnszorg
  • Bedrijfsleven
  • Overheid

Je kunt zowel via Interprofessionele Paramedische Zorg worden opgeleid tot ergotherapeut als via de bachelor opleiding Ergotherapie.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 26 november 2021