Hogeschool van Amsterdam

Haal meer uit je opleiding

Interprofessionele paramedische zorg

Binnen de faculteit Gezondheid heb je naast het reguliere onderwijs verschillende mogelijkheden voor extra uitdaging of verdieping naast je studie. Bijvoorbeeld via honoursonderwijs.

Wil je meer uitdaging naast Interprofessionele Paramedische Zorg? Volg dan een of meerdere Honours Modules. Deze modules bieden volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en je kennis over brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken verder te ontwikkelen. Tijdens de modules verdiep je je samen met studenten van andere opleidingen in verschillende thema’s.

De Honours Talent Module is een module voor alle eerstejaarsstudenten van de faculteit Gezondheid die zich willen oriënteren en onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. De module bestaat uit vier thema's:

  • Persoonlijk Leiderschap
  • Maatschappelijk Ondernemen
  • Gezondheid & Wetenschap
  • Geneeskunde

Als je start met de opleiding in studiejaar 2021-2022 kun je je inschrijven voor Honours Talent Module vanaf oktober 2021 via het studenteninformatiesysteem (SIS).

Wil je in het tweede jaar van de opleiding extra uitdaging naast het normale onderwijsprogramma? Kies dan voor een van de Honours Modules hoofdfase 1.

Honours Modules - hoofdfase 1

  • Honoursprogramma Geneeskunde
  • Honours Module Gezondheid & Wetenschap
  • Honours Module Maatschappelijk Ondernemen

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

Wil je in het derde en/of vierde jaar van de opleiding extra uitdaging naast het normale onderwijsprogramma? Kies dan voor een van de Honours Modules hoofdfase 2 en 3. Voor deze modules gelden instroomeisen en een selectieprocedure.

Honours Modules - hoofdfase 2 en 3

  • Honours Module Gezondheid & Wetenschap
  • Honours Module Maatschappelijk Ondernemen

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

1 oktober 2021