Inschrijven en studiekeuzecheck

Interprofessionele Paramedische Zorg

Op deze pagina vind je alle informatie over inschrijven en de verplichte studiekeuzecheck.

Inschrijven

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor studiejaar 2022-2023. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Meer informatie hierover vind je op de pagina hva.nl/inschrijven.

CROHO- naam Interprofessionele paramedische zorg

Inschrijven voor Interprofessionele paramedische zorg doe je onder de officiële naam van de opleiding bij DUO. Dit is Opleiding tot Oefentherapeut, de zogeheten CROHO-naam (code 34572). De CROHO-naam en -code gebruik je bij je inschrijving in Studielink. Lees meer over CROHO-benamingen en accreditatie .

Als je de opleiding Interprofessionele Paramedische Zorg volgt en al je studiepunten uit het eerste jaar behaalt, ontvang je een propedeuse van de Opleiding tot Oefentherapeut.

Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck geeft je de kans om te checken of Interprofessionele Paramedische Zorg het beste bij je past. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht. Zonder deelname kun je niet starten.

Op basis van jouw prestaties tijdens de studiekeuzecheck krijg je binnen twee weken een studiekeuzeadvies.

De data voor de studiekeuzecheck van Interprofessionele paramedische zorg zijn:

 • Donderdag 9 juni 2022
 • Donderdag 30 juni 2022
 • Donderdag 25 augustus 2022*

*De studiekeuzecheck in augustus is bedoeld voor studenten die met een geldige reden niet aanwezig konden zijn op de data in juni. Dit gaat om studenten die willen switchen van opleiding of toestemming van IPZ hebben om deel te nemen in augustus.

Als je je hebt ingeschreven voor IPZ ontvang je automatisch een uitnodiging om je aan te melden voor de studiekeuzecheck. Als je je na 14 juli 2022 hebt aangemeld voor de studiekeuzecheck op donderdag 25 augustus, ontvang je in de week van 15 augustus een e-mail met meer informatie over het programma en de voorbereiding. Heb je je daarna ingeschreven, dan ontvang je de programmamail op maandag 22 augustus.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig.

 • Schrijf je tussen 1 oktober 2021 en 1 mei 2022 in voor de opleiding in Studielink.
 • Je ontvangt vanaf half januari per e-mail een uitnodiging voor deelname aan de studiekeuzecheck. Deze e-mail bevat een link naar een datumprikker.
 • Meld je binnen vier weken na ontvangst van de uitnodiging aan voor de verplichte studiekeuzecheck. Zie het kopje Data studiekeuzecheck hieronder voor de data waarop de studiekeuzecheck wordt georganiseerd.
 • Ben je te laat met aanmelden voor de studiekeuzecheck? Dan wordt je inschrijfverzoek voor de opleiding afgewezen. Dit betekent dat je niet met de opleiding kunt starten. Zorg dus dat je je tijdig aanmeldt voor de studiekeuzecheck.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig.

De studiekeuzecheck voor Interprofessionele paramedische zorg vindt plaats op locatie en bestaat uit verschillende elementen. Voorafgaand aan de studiekeuzecheck maak je een voorbereidende opdracht en een online vragenlijst. Deze levert je voorafgaand aan de studiekeuzecheck in en neem je mee.

Het programma van de studiekeuzecheck duurt ongeveer 4 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • In groepjes samenwerken aan een vraagstuk over hartrevalidatie.

 • Interviewen van patiënten en een zorgprofessional over het proces van de hartrevalidatie.

 • Per groepje de bevindingen en aanbevelingen presenteren

 • Een reflectie schrijven over het proces en inhoud van het vraagstuk. Aanvullend geef je feedback op de samenwerking.

Twee weken voor de door jou gekozen datum ontvang je een e-mail met de exacte uitleg over het programma en wat er precies van je wordt verwacht.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig

Binnen twee weken na de studiekeuzecheck ontvang je per e-mail een schriftelijk studiekeuzeadvies. Daarin geven wij aan of we denken dat de opleiding geschikt voor jou is. Natuurlijk ga jijzelf ook nadenken of deze opleiding echt wel is wat je er van verwacht had.

Het studiekeuzeadvies is niet bindend, maar maakt het voor jou en de opleiding mogelijk om nog één keer te checken of je voor de juiste studie hebt gekozen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 juli 2022