Na je opleiding

Interprofessionele Paramedische Zorg

Na afstuderen ben je in staat samen te werken met anderen en zorg te verlenen daar waar die nodig is: in de wijk of bij iemand thuis. Ook weet je zorgtechnologie in te zetten om zorgtaken over te nemen of cliënten thuis te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan eHealth of activity trackers in de woning die cliënten.

TITEL EN DIPLOMA

Je mag na afstuderen de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Afhankelijk van het door jou gekozen vakgebied ontvang je na het afronden van de opleiding het diploma Ergotherapie, Fysiotherapie of Oefentherapie met de aantekening Interprofessionele Paramedische Zorg.

Na het volgen van de opleiding ben je opgeleid conform de landelijke beroepscompetenties van ergotherapie, fysiotherapie of oefentherapie en kun je je registreren in de beroepsregisters die voortkomen uit de wet BIG.

Werkgebieden

Als je hebt geregistreerd mag je als gekwalificeerd ergo-, fysio- of oefentherapeut aan de slag. Bijvoorbeeld in gezondheidscentrum, een particuliere praktijk, of buurthuis, maar ook in ziekenhuizen of revalidatieklinieken.

Als paramedisch expert met kennis van al deze disciplines en innovatieve zorgtechnologie kun je ook aan de slag als adviseur voor overheidsinstellingen of (commerciële) organisaties, bijvoorbeeld als het gaat om hoe werknemers gezond en langdurig kunnen blijven werken, weer aan de slag kunnen na een burn-out of met blijvend letsel na een ongeluk. Klik hier voor meer informatie over de beroepsmogelijkheden als ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut.

VERDER STUDEREN

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. Hogescholen en universiteiten geven bij hun masteropleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw diploma wordt toegelaten en of ze aanvullende eisen stellen.

Hieronder vind je een aantal mogelijkheden voor vervolgstudies na Interprofessionele paramedische zorg.

  • Als ergotherapeut kun je een master in de ergotherapie volgen: European Master of Science in Occupational Therapy . Samen met partners uit Denemarken, Zweden, Engeland en Zwitserland organiseert de opleiding Ergotherapie deze deeltijd masteropleiding. De master is volgens de Keuzegids Masters 2019 de beste master van Nederland in de categorie Gezondheidswetenschappen.
  • Als fysiotherapeut en oefentherapeut kun je je verder specialiseren in een bepaalde richting van de fysiotherapie, bijvoorbeeld kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie of manuele therapie via een HBO-master.

Naast de masteropleidingen kun je je ook verder specialiseren door middel van een post hbo-opleidingen en cursussen. Om je vak te mogen blijven uitoefenen is het van belang om je ook tijdens de carriére te blijven bijscholen en ontwikkelen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 26 november 2021