Studieprogramma

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding oriënteer je je binnen het vakgebied. Aan de hand van projecten komen de verschillende HRM-fases aan bod: instroom (werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie), doorstroom (competentiemanagement, ziekteverzuim) en uitstroom (reorganisatie en ontslag) van personeel. Daarnaast oefen je onderzoeks- en schrijfvaardigheden, leer je over arbeidsrecht, en raak je vertrouwd met het verwerken van grote hoeveelheden data.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 april 2021