Stage

Human Resource Management

In het derde jaar loop je twintig weken fulltime stage. Je stage is een belangrijke kennismaking met het bedrijfsleven.

Je loopt stage bij een organisatie die je zelf kiest. Je kunt zelf een stagebedrijf zoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van je eigen netwerk of je kunt gebruikmaken van de vacatures die worden aangeboden via de HvA. Ook kun je stagelopen in het buitenland.

Naast je stage werk je aan een beleidsopdracht en doe je onderzoek naar een vraag die leeft bij de organisatie. Je sluit je stage af met een verbeteringsadvies dat je zelf schrijft.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 oktober 2020