Jaar 2, 3 en 4

Human Resource Management

Jaar 2

In het tweede jaar krijg je meer inzicht in de praktijk van HRM. Je gaat aan de slag met organisatievraagstukken en past thema’s toe als flexibilisering, verandering in organisaties, strategie en beoordelen & belonen. Daarnaast leer je hoe je jouw advies effectief overbrengt en hoe je onderzoek uitvoert.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Jaar 3

Het derde jaar loop je stage. Ook volg je gedurende een half jaar een keuzeminor, waarmee je je studie kunt verdiepen of verbreden.

Stage

Je loopt stage bij een organisatie die je zelf kiest. Je doet onderzoek naar een vraag die leeft bij de organisatie en sluit je stage af met een verbeteringsadvies dat je zelf schrijft.

Keuzeminor

Daarnaast volg je in het derde jaar gedurende een half jaar een keuzeminor, waarmee je je studie kunt verdiepen of verbreden. Je kunt minoren binnen of buiten HRM volgen, waaronder bijvoorbeeld International Teams and Organizations, Arbeidsrecht, Marketing voor niet-marketeers of Praktische Filosofie. Er kunnen instapvoorwaarden zijn bij bepaalde minoren.

We bieden binnen HRM de volgende minoren aan:

  • International Teams and Organizations: een Engelstalige minor die zich richt op globalisering en de multinationals en instituten die hiervoor toonaangevend zijn (geweest). Je leert hoe internationale organisaties bestuurd worden. Ook de organisatiestructuren en -systemen, het beleid en de normen die richting geven aan de besluiten en acties van individuen en teams staan centraal.
  • Arbeidsrecht: een minor voor studenten die zich willen specialiseren in arbeidsrecht. De markt heeft behoefte aan specialisten op het gebied van arbeidsrecht. Je kunt hierbij denken aan internationaal arbeidsrecht bij internationale fusies en overnames.
  • De doorstroomminor Sociologie. Deze minor is onderdeel van het prémaster programma van de Master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. De prémaster geeft je direct toegang hiertoe. Je krijgt veel sociologie en methoden van onderzoek, waaronder ook statistiek. Een moeilijke maar bevredigende minor als je deze uiteindelijk goed afrondt.
  • De minor Psychologie van het leren veranderen in organisaties. De opgedane kennis, (zelf)inzicht en vaardigheden die je opdoet tijdens deze minor stellen je in staat obstakels en stagnaties in veranderprocessen bij jezelf, bij anderen, in teams en organisaties te begrijpen. Je krijgt tools om weer beweging in het veranderproces te krijgen en je invloed te vergroten.
  • De minor Young Professional Programme. Deze minor richt zich op de voorbereiding van jouw toekomst in deze snel veranderende en complexe wereld. Het gaat om jezelf een plek geven in deze maatschappelijke context. Welke vraag stelt deze wereld aan jou? Wat wordt er straks van jou verwacht als young professional? Welke skills zijn dan belangrijk om het juiste te doen in de toekomst? Wat voor soort young professional wil je zelf worden? En wat wil je kunnen en uitstralen? Allemaal speerpunten waar je mee aan de slag gaat.

Lees meer over het programma in de studiegids.

Jaar 4

Het vierde jaar is het jaar waarin je afstudeert. Je gaat aan de slag binnen het programma Peperclip XL met HR-opdrachten van bedrijven en HR-data. Allereerst werk je in teamverband aan een opdracht voor een echte opdrachtgever en met die ervaring in de hand start je met je individuele afstudeeropdracht. Door deze ervaringen leer je als een professional te handelen, rekening te houden met de belangen van diverse partijen, praktijkonderzoek te doen en advies te geven.

Je sluit de opleiding af met een concreet beroepsproduct. Voorbeeld hiervan is een interventie op het gebied van gedragsverandering die een HRM-studente inzette bij een technisch bedrijf. Met haar interventie slaagde ze erin om 80% van de werknemers zover te krijgen dat ze overgingen op een nieuwe manier van werken en hun weerstand lieten varen.

Lees meer over het programma in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 31 augustus 2021