Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - jaar 1 en 2

Human Resource Management

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding oriënteer je je binnen het vakgebied. Aan de hand van projecten komen de verschillende HRM-fases aan bod: instroom (werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie), doorstroom (competentiemanagement, ziekteverzuim) en uitstroom (reorganisatie en ontslag) van personeel. Daarnaast oefen je onderzoeks- en schrijfvaardigheden, leer je over arbeidsrecht, en raak je vertrouwd met het verwerken van grote hoeveelheden data.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In het eerste jaar van de opleiding moet je minimaal 40 studiepunten halen. Binnen die 40 studiepunten moet je minimaal 2 kennistoetsen HRM en 2 toetsen Arbeidsrecht halen. Haal je dit niet, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Jaar 2

In het tweede jaar krijg je meer inzicht in de praktijk van HRM. Je gaat aan de slag met organisatievraagstukken en past thema’s toe als flexibilisering, verandering in organisaties, strategie en beoordelen & belonen. Daarnaast leer je hoe je jouw advies effectief overbrengt en hoe je onderzoek uitvoert.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 8 juli 2020