Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2, 3 en 4

Human Resource Management Deeltijd

Hoe ziet het studieprogramma eruit in jaar 2, 3 en 4? In het tweede en derde jaar staat het vormen van beroepsbekwaamheid centraal. De lessen staan in het teken van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de HR-professional. In het laatste studiejaar heb je de mogelijkheid accenten te leggen welke type HR-professional jij wilt zijn. Je kunt kiezen uit uiteenlopende minor-modules (keuzeprogramma).

Mieke de Meijer - Deeltijdstudent HRM

Een deeltijdstudie is een goede stok achter de deur om scherp en actueel te blijven tijdens je carrière

Lees verder

Jaar 2

De volgende onderwerpen en beroepstaken krijg je in het tweede jaar: HR-strategie, de HR functie in organisaties, cultuur en leiderschap, strategische personeelsplanning (o.a. recruitment en werving en selectie, duurzame inzetbaarheid), performance management, HR analytics, talentmanagement, motivatie en betrokkenheid, verzuim en re-intergratie, benefits en werkrelaties. Gedurende dit jaar staan zowel kennis, vaardigheden als de benodigde houding van jou als toekomstige HR-professional centraal.

Deeltijdstudent Bas:

‘'De colleges hadden veel interactie en veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij de behandelde tools concreet gaat toepassen.’'

Jaar 3

In het derde jaar ga je de skills van een HR-professional verder uitwerken, door in te gaan op de rol van de HR-professional in strategievorming, de interne adviesrol en de bijdrage aan verandertrajecten. Met de vraagstukken die je in dit jaar krijgt, laat je zien dat je competent kunt handelen in complexe vraagstukken, waarbij je je visie op het vak HR kan verwoorden en hiernaar kunt handelen. Je laat zien dat je strategisch kunt denken en interveniëren en je weet om te gaan met de dilemma’s die je tegenkomt.

Jaar 4 - Minor-module en afstudeerproduct

In het laatste studiejaar heb je de mogelijkheid accenten te leggen welke type HR-professional jij wilt zijn. Je kunt kiezen uit uiteenlopende minor-modules (keuzeprogramma), denk aan: coaching en loopbaancoaching, arbeidsrecht, employer branding, learning & development, finance voor HR.

Tijdens het laatste half jaar werk je aan je afstudeerproduct, waarin je laat zien een impactvolle en bekwame HR- professional te zijn.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 augustus 2020