Vrijstellingen

Human Resource Management Deeltijd

Het studieprogramma is afgestemd op basis van wat je al weet of kunt vanuit je werk. Je kunt vrijstellingen krijgen op basis van eerder behaalde studiepunten en diploma’s op hbo- en wo-niveau. Hierdoor kun je je studie versnellen. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling.

Een vrijstellingsverzoek kun je indienen wanneer je eerder een opleiding aan de HvA of een andere onderwijsinstelling hebt gevolgd, en waarbij je het betreffende vak of een inhoudelijk gelijk vak op minimaal hbo-niveau hebt behaald. Een vrijstellingsverzoek dient uiterlijk vóór aanvang van de betreffende onderwijseenheid te worden ingediend. Lees verder: Hoe vraag ik vrijstelling aan?

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Ben jij een ervaren professional met ruime meerjarige werkervaring op hbo-niveau?
Dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Voordat het betreffende onderwijsonderdeel start, kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring opvoeren, en in aanvulling daarop ook gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen. De ervaring leert dat je minimaal 4-6 jaar relevante ervaring op HBO-niveau moet hebben opgedaan om hier gebruik van te kunnen maken.

Als je via LOT een voldoende haalt kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het programma overslaan. Je kunt daardoor versnellen of andere programma’s kiezen die je verrijken. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is, omdat je moet kunnen aantonen over de gewenste kennis en vaardigheden te beschikken. Denk je voor LOT in aanmerking te komen, geef dat dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 25 januari 2022