Inschrijven en studiekeuzecheck / Intake

Human Resource Management Deeltijd

Inschrijven

Starten in september

Schrijf je bij voorkeur in voor 15 augustus 2022, maar niet later dan 31 augustus 2022 aan de hand van het stappenplan inschrijven. Selecteer in Studielink de startdatum 1 september 2022.

Inschrijven na studie-onderbreking?

Kom je terug na een studieonderbreking, dan vragen wij je contact op te nemen met de examencommissie met een verzoek voor beoordeling van de al behaalde resultaten. Als je in september met de studie start, moet je verzoek 1 augustus bij de examencommissie binnen zijn. Als je in februari start, dan is de deadline hiervoor 1 januari. Je kan de examencommissie bereiken door een email te sturen naar Excie.mo@hva.nl.

Om gegarandeerd te zijn van deelname aan de module (onderdeel van een semester vanaf jaar 2) van jouw voorkeur, vragen wij je dit kenbaar te maken door het sturen van een email naar deeltijd.economie@hva.nl vóór 15 juli. Als je in februari start, dan is de deadline hiervoor 19 december.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Human Resource Managment. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 34609). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Wanneer ontvang ik bericht over de studiekeuzecheck?

Heb je al een inschrijfverzoek gedaan in Studielink? Dan ontvang je een week voorafgaand de studiekeuzecheck per e-mail bericht over het programma. In Studielink geef je zelf de voorkeur voor een datum van je studiekeuzecheck door.

Wat is het programma van mijn studiekeuzecheck?

Het is nog onduidelijk of de studiekeuzecheck fysiek op locatie kan plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. Is dit niet mogelijk, dan vindt de studiekeuzecheck online plaats. Je studiekeuzecheck bestaat uit een vragenlijst en een persoonlijk gesprek met een docent. De vragenlijst ontvang je per e-mail en stuur je voor aanvang van het persoonlijke gesprek ingevuld retour. Tijdens het persoonlijke gesprek (ca. 15-20 minuten) ga je samen met een docent na of dit de opleiding is die bij je past.

Wanneer is mijn studiekeuzecheck?

Start je in september 2022, dan vindt de studiekeuzecheck plaats op:

  • Dinsdag 23 augustus 2022, van 17.00 tot circa 20.00 uur.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je aan het eind van het adviesgesprek een studiekeuzeadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 12 juli 2022