Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Verpleegkunde

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Voor deze opleiding gelden geen aanvullende toelatingseisen. Wel adviseren we je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Heb je een propedeuse HBO-Verpleegkunde en heb je je studie tijdelijk onderbroken of wil je vanuit een andere HBO-Verpleegkunde opleiding bij ons komen studeren? Dan kun je bij de opleiding een verzoek indienen om te starten in de hoofdfase.

Een verzoek indienen om in te stromen in de hoofdfase doe je als volgt:

1. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink. Geef bij het indienen van je verzoek tot inschrijving aan dat je in de hoofdfase wilt starten.

Let op: je inschrijving in Studielink geeft nog geen toegang tot de hoofdfase van de opleiding. De opleiding moet hier eerst toestemming voor geven.

2. Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt ingediend via Studielink dien je een verzoek bij de opleiding in. Dit verzoek dien je in door een e-mail te sturen met de volgende bijlagen:
- Motivatiebrief
- Propedeusecertificaat hbo-verpleegkunde
- Cijferlijst van de propedeuse
- Overige cijfers behaald in hogere jaren HBO-V (indien van toepassing).

Stuur de e-mail naar instroomhbov@hva.nl. Het indienen van een verzoek tot inschrijven in de hoofdfase kan uiterlijk tot 15 augustus 2020.

Verzoeken die voor 15 juni 2020 op het e-mailadres binnenkomen worden voor de zomervakantie beoordeeld. Verzoeken die tussen 16 juni en 14 augustus binnenkomen worden na 18 augustus in behandeling genomen. Je ontvangt dan voor 2 september een reactie. Het studiejaar start op 7 september 2020.

LET OP: indien de inschrijving in studielink niet correct is verlopen en indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden kun je niet starten met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 juni 2020