Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

HBO-Verpleegkunde

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan binnen het werkveld van verpleegkunde.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Je kunt overal in de gezondheidszorg werken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, de wijkzorg, de (ambulante) psychiatrie, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg. Ook kun je combinaties maken, waarbij je bijvoorbeeld in deeltijd in een instelling werkt en daarnaast in de wijkzorg thuis bij patiënten verpleegkundige zorg verleent.

WERKGELEGENHEID

Op dit moment is in alle velden van de zorg werk voor HBO-Verpleegkundigen. De zorg verschuift steeds meer naar de thuissituatie. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, de opnameduur in het ziekenhuis is korter de te verlenen zorg complexer. Patiënten gaan sneller naar huis vanuit het ziekenhuis omdat er steeds meer (complexe) zorg thuis geboden kan worden door verpleegkundigen. Daardoor komt er meer werkgelegenheid voor de hbo-verpleegkundige in de wijk. Er is hierdoor een grotere behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen die een regierol kunnen vervullen.

Verder is er op dit moment grote behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de psychiatrische zorg (zowel in de acute klinische zorg als in de ambulante zorg) en in de acute somatische zorg (denk aan de intensive care, de anesthesie-afdelingen en de spoedeisende hulp.

De landelijke hbo-monitor 2018 laat zien dat 93% procent van de afgestudeerde verpleegkundigen binnen anderhalf jaar werk heeft binnen het vakgebied van de studie. Ook toont de monitor dat onze afgestudeerden in vergelijking met andere hbo-afgestudeerden aanzienlijk meer tevreden zijn met de carrièremogelijkheden en met de functie die zij vervullen (www.hbomonitor.nl).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 2 september 2019