Hogeschool van Amsterdam

Na je opleiding

HBO-Verpleegkunde

Als je je diploma in ontvangst hebt genomen kun je jezelf inschrijven in het BIG-register als Verpleegkundige, en heb je beroepsbevoegdheid conform artikel 3. Je bent daarmee bevoegd om de wettelijk beschermde beroepstitel Verpleegkundige te voeren.

TITEL EN DIPLOMA

Na het afronden van de opleiding HBO-Verpleegkunde ontvang je het diploma Opleiding tot Verpleegkundige. Dit is de officiële CROHO-naam van de opleiding. Je mag de titel Bachelor of Science voeren.

Beroepsmogelijkheden

Je kunt overal in de gezondheidszorg werken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, de wijkzorg, de (ambulante) psychiatrie, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg. Ook kun je combinaties maken, waarbij je bijvoorbeeld in deeltijd in een instelling werkt en daarnaast in de wijkzorg thuis bij patiënten verpleegkundige zorg verleent.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Werkgelegenheid

Op dit moment is in alle velden van de zorg werk voor HBO-Verpleegkundigen. De zorg verschuift steeds meer naar de thuissituatie. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, de opnameduur in het ziekenhuis is korter de te verlenen zorg complexer. Patiënten gaan sneller naar huis vanuit het ziekenhuis omdat er steeds meer (complexe) zorg thuis geboden kan worden door verpleegkundigen. Daardoor komt er meer werkgelegenheid voor de hbo-verpleegkundige in de wijk. Er is hierdoor een grotere behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen die een regierol kunnen vervullen.

Vraag naar verpleegkundigen psychiatrische en acute somatische zorg

Verder is er op dit moment grote behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de psychiatrische zorg (zowel in de acute klinische zorg als in de ambulante zorg) en in de acute somatische zorg (denk aan de intensive care, de anesthesie-afdelingen en de spoedeisende hulp.

Hbo-monitor

De landelijke hbo-monitor 2018 laat zien dat 93% procent van de afgestudeerde verpleegkundigen binnen anderhalf jaar werk heeft binnen het vakgebied van de studie. Ook toont de monitor dat onze afgestudeerden in vergelijking met andere hbo-afgestudeerden aanzienlijk meer tevreden zijn met de carrièremogelijkheden en met de functie die zij vervullen (www.hbomonitor.nl).

Verder studeren

Als verpleegkundige kan en moet je je ook na afronding van de opleiding blijven (bij)scholen en ontwikkelen. Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de master die je wilt doen.

Danytza Berry - Honours student en cum laude afgestudeerd aan de bachelor Verpleegkunde

Doordat ik binnen de opleiding Verpleegkunde veel kansen heb gekregen, biedt dit een goede start binnen de gezondheidszorg.

Lees verder

De master Critical Care geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en intensieve zorg de mogelijkheid om zich verder 'aan het bed' te ontwikkelen. De opleiding geeft je de kans je kennis en vaardigheden op het gebied van verpleegkundige zorg te verdiepen. Daarnaast ontwikkel je uitgebreide onderzoeksvaardigheden. Deze master is uniek in het opleiden van jou tot een expert intensive care-verpleegkundige op masterniveau.

De masteropleiding Evidence Based Practice (EBP) is een tweejarige wetenschappelijke onderzoeksmaster waar studenten worden opgeleid als onderzoeker. Ook leer je klinisch handelen en wetenschappelijk onderzoek te integreren. De huidige masterstudenten EBP zijn vaak verpleegkundigen of paramedici met klinische ervaring die de master volgen ter ondersteuning en onderbouwing van hun beroepspraktijk. De faculteit Gezondheid heeft een nauwe samenwerking met deze master. Daardoor kunnen studenten onder voorwaarden vrijstellingen krijgen wanneer zij met succes het honoursprogramma EBP hebben afgerond.

De master Advanced Nursing Practice is een tweejarige master voor hbo-verpleegkundigen waarbij je wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten verrichten zelfstandig complexe verpleegkundige taken en eenvoudige medische handelingen bij specifieke patiëntengroepen.

De master Verpleegkundig Specialist GGZ is voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die in de GGZ werken. Deze beroepsverdiepende praktijkopleiding op academisch werk- en denkniveau duurt drie jaar. Verpleegkundig specialisten GGZ werken als behandelverantwoordelijke en regievoerder in de verschillende velden van de GGZ-zorg.

In deze wetenschappelijke master leren studenten vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg te analyseren vanuit verschillende perspectieven. De faculteit Gezondheid heeft een nauwe samenwerking met deze master. Daardoor kunnen studenten onder voorwaarden vrijstellingen krijgen voor het schakeljaar Gezondheidswetenschappen wanneer zij met succes het honoursprogramma Gezondheidswetenschappen hebben afgerond.

Naast bovenstaande masters kun je ook kiezen voor:

  • Masteropleiding Physician Assistant;
  • Verpleegkundige vervolgopleiding Kinderverpleegkundige.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 mei 2021