Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

HBO-Verpleegkunde

In het eerste jaar (de propedeuse), oriënteer je je op het verpleegkundig beroep en op de opleiding.

Je vergaart medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Deze kennis doe je onder andere op in de vakken Medische Kennis, Verpleegtechnische vaardigheden, en Klinisch redeneren. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens een oriënterende stage van tien weken. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je past.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Studiegids

Lees meer over het programma in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 20 december 2019