Hogeschool van Amsterdam

STUDIEPROGRAMMA

HBO-Verpleegkunde duaal

De opleiding Verpleegkunde duaal duurt vier jaar en bestaat uit de propedeuse (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). Je kiest voor de start van je studie uit één van de drie onderstaande richtingen en sluit een overeenkomst met een aangesloten zorginstelling af voor de totale duur van je opleiding.

Studieprogramma

Je kunt binnen de opleiding uit de volgende drie richtingen kiezen:

Jaar 1

In het eerste jaar doe je via een stage direct praktijkervaring op. Je ontvangt, afhankelijk van het beleid van de instelling, een vergoeding, een salaris of studiefinanciering. Als je de propedeuse in het eerste studiejaar hebt behaald, wordt de leer-arbeidsovereenkomst voortgezet voor de resterende duur van de opleiding.

Indien je de richting Wijkverpleegkundige Zorg (WvZ) volgt ben je vanaf de start van de propedeuse meteen in dienst van de aangesloten zorginstelling.

Jaar 2 - 3 - 4

Vanaf het tweede jaar combineer je werken in de praktijk met theoriedagen op school. In de praktijk combineer je het (onder begeleiding) werken in de patiëntenzorg met het werken aan theorieopdrachten. Dit zorgt voor een goede integratie van theorie en praktijk. Op de opleiding krijg je (theorie)onderwijs; cursussen medische kennis (anatomie, fysiologie en pathologie), psychopathologie, klinisch redeneren, en trainingen verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. Je staat de gehele opleiding ingeschreven als student aan de Hogeschool van Amsterdam.

Samenwerkingspartners

Je sluit voor de start van je studie een overeenkomst met een zorginstelling voor de totale duur van je opleiding.

Beroepsmogelijkheden

Na afloop van je opleiding kun je als verpleegkundige werken in alle velden van de gezondheidszorg werken. Je krijgt voorrang bij het solliciteren naar een baan bij de zorginstelling waarmee je de overeenkomst gesloten hebt.

Mbo-hbo-schakeltraject

Als je als mbo-verpleegkundige wilt instromen, dan zijn er, naast bovengenoemde instellingen, ook andere instellingen mogelijk. De zorginstelling beslist aan de hand van een sollicitatiegesprek of ze je aannemen voor de opleiding in deze instelling.

Verpleegkunde duaal - Iets voor jou?

De duale opleidingsvariant kies je als:

  • je studeren en werken wilt combineren;
  • je weet met welke categorie zorgvragers je wilt gaan werken;
  • je weet bij welke instelling je wilt gaan werken;
  • je na je middelbare school al enkele jaren gewerkt of gestudeerd hebt;
  • werkend leren beter bij je past dan leren in combinatie met stages;
  • je een inkomen wilt hebben om in je eigen onderhoud te voorzien. Dat kan vooral belangrijk zijn voor mensen die op latere leeftijd gaan studeren.

Belangrijk is dat je als duaalstudent stevig in je schoenen staat: je werkt met mensen die mogelijk pijn hebben, verward zijn en geen grip meer hebben op de realiteit, of ongeneeslijk ziek zijn. Het is belangrijk dat je vakkundig en betrouwbaar bent. Verpleegkunde is een afwisselend en dynamisch beroep waarbij zowel fysiek als mentaal veel van je gevraagd wordt.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 14 januari 2021