Hogeschool van Amsterdam

Mbo-hbo-schakeltraject

HBO-Verpleegkunde duaal

Heb je een diploma MBO-Verpleegkunde op zak? Dan kun je kiezen voor het driejarige mbo-hbo-schakeltraject.

Voor wie?

Voor mbo-verpleegkundigen niveau 4 biedt de opleiding een driejarig duaalprogramma aan dat leidt tot het diploma HBO-Verpleegkunde. Deze duale variant is bedoeld voor mbo-verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 dagen per week bij een zorginstelling met opleidingsmogelijkheden tot HBO-Verpleegkundige niveau 6.

Je werkt als verpleegkundige bij een zorginstelling op het moment dat je je voor de opleiding inschrijft. Duaalstudenten hebben daarnaast ook een leer-arbeidsovereenkomst waarbij de cao van de betreffende instelling geldt. De opleiding bemiddelt niet bij het aangaan van een leer-arbeidsovereenkomst.

Toelatingseisen

 • Mbo-verpleegkunde niveau 4.

 • Een leer-arbeidsovereenkomst met een zorginstelling voor minimaal 3 dagen.

 • Begeleiding vanuit de zorginstelling op minimaal hbo-niveau.

 • Een samenwerkingsovereenkomst van de HvA met de zorginstelling.

Samenwerkingsovereenkomst

Om met het schakeltraject te starten heb je zelf een leer-arbeidsovereenkomst nodig bij de zorginstelling. Daarnaast is het noodzakelijk dat de HvA een samenwerkingsovereenkomst heeft met de zorginstelling waarin je werkt. Hierin staat dat de instelling zorgt voor een goed opleidingsklimaat, dat je de gelegenheid krijgt om het onderwijs op de opleiding te volgen, en dat je de mogelijkheid krijgt om na het schakeljaar op een andere afdeling, of bij een andere instelling, gedurende minimaal een half jaar stage te lopen. De overeenkomst wordt beëindigd als je aan het einde van het schakeljaar minder dan 55 studiepunten hebt behaald.

Studieprogramma

De opleiding duurt voor mbo-verpleegkundigen drie jaar, waarvan het eerste jaar een schakeljaar is. In dit jaar leer je alles over medische kennis, klinisch redeneren en evidence-based practice. De opleiding biedt extra ondersteuning en studiebegeleiding om je te helpen jouw studie aan het hbo succesvol te laten verlopen. Daarnaast leer je ook in de praktijk, onder andere door het maken van praktijkopdrachten.

Studiepunten jaar 1 (schakeljaar)

In het schakeljaar kun je 60 studiepunten behalen. Behaal je minder dan 55 studiepunten dan mag je niet verder met de opleiding.

Studielast

Het theorieonderwijs wordt in het schakeljaar twee dagen om de week aangeboden. Een lesdag bevat 6 tot 8 contacturen (een contactuur is 50 minuten).

 • Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.

 • Je kunt per jaar 60 studiepunten halen, over de gehele studie dus 180 punten.

 • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) halverwege de opleiding een verzoek indienen om in het laatste jaar eerder af te studeren. Daarmee verkort je dit mbo-hbotraject met een half jaar (2,5 jaar in plaats van 3 jaar).

Aanmelden mbo-hbo schakeltraject

Wanneer je wilt starten met het mbo-hbo-schakeltraject neem je de volgende stappen:

 1. Meld je vóór 1 mei aan via mbo-hbo-verpleegkunde@hva.nl .

 2. Je ontvangt een samenwerkingsovereenkomst die je moet laten ondertekenen door werkgever.

 1. Schrijf je bij voorkeur vóór 1 mei in als ‘hogerejaars duaal’ via Studielink  , maar uiterlijk 15 augustus 2021. Indien je je niet tijdig inschrijft kun je niet starten met de opleiding.

 1. Om te mogen starten met de opleiding in september moet je deelnemen aan een vastgesteld programma. Deze bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst op maandagmiddag 31 mei 2021, audiohoorcollege Medische kennis en een digitale kennistoets.

 1. Zorg dat je bij start van de opleiding in september een getekende samenwerkingsovereenkomst hebt. Deze overeenkomst lever je in bij start van de opleiding. Zowel je werkgever als jijzelf moeten deze overeenkomst hebben ondertekend.

Kennismakingsmiddag 31 mei 2021

Tijdens de kennismakingsmiddag maak je kennis met de opleiding, de inhoud van het onderwijs en je studiegenoten. Je maakt na de kennismakingsmiddag online een digitale kennistoets met meerkeuzevragen over:

 • aangegeven literatuur

 • hoorcollege Medische Kennis (45 min): ademhalingsstelsel en gaswisseling.

Je ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst op 31 mei. Na de bijeenkomst ontvang je een e-mail met de exacte uitleg over het de digitale kennistoets en wat de opleiding precies van je verwacht. De uitslag van de toets en informatie over start van de opleiding ontvang je tevens per e-mail.

E-xpert Biologie: deficiëntieprogramma

Een deficiëntieprogramma wordt sterk aanbevolen aan studenten die een hbo-verpleegkunde opleiding gaan doen en weinig of geen biologie hebben gevolgd in hun vooropleiding. Het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma (€34,99) is een E-learningmodule biologie op niveau eindexamen havo, die goed aansluit op het te volgen onderwijs. Bekijk het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma  .

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 mei 2021