Hogeschool van Amsterdam

Mbo-hbo-schakeltraject

HBO-Verpleegkunde duaal

Heb je een diploma MBO-Verpleegkunde op zak? Dan kun je kiezen voor het driejarige mbo-hbo-schakeltraject.

Voor wie?

Voor mbo-verpleegkundigen niveau 4 biedt de opleiding een driejarig duaalprogramma aan dat leidt tot het diploma HBO-Verpleegkunde. Deze duale variant is bedoeld voor mbo-verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 dagen per week bij een zorginstelling met opleidingsmogelijkheden tot HBO-Verpleegkundige niveau 6. Je werkt als verpleegkundige bij een zorginstelling op het moment dat je je voor de opleiding inschrijft. Duaalstudenten hebben daarnaast ook een leer-arbeidsovereenkomst waarbij de cao van de betreffende instelling geldt. De opleiding bemiddelt niet bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Studieprogramma

De opleiding duurt voor mbo-verpleegkundigen drie jaar, waarvan het eerste jaar een schakeljaar is. In dit jaar wordt aandacht besteed aan medische kennis, klinisch redeneren en Evidence based practice. Er is extra ondersteuning en studiebegeleiding om je te helpen jouw studie aan het hbo succesvol te laten verlopen. Daarnaast leer je ook in de praktijk, onder andere door het maken van praktijkopdrachten.

Studiepunten jaar 1 (schakeljaar)

In het schakeljaar kun je 60 studiepunten behalen. Behaal je minder dan 55 studiepunten dan mag je niet verder met de opleiding gaan.

E-xpert Biologie: deficiëntieprogramma

Een deficiëntieprogramma wordt sterk aanbevolen aan studenten die een hbo-verpleegkunde opleiding gaan doen en weinig of geen biologie hebben gevolgd in hun vooropleiding. Het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma (€34,99) is een E-learningmodule biologie op niveau eindexamen havo, die goed aansluit op het te volgen onderwijs. Bekijk het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma .

Studielast

Het theorieonderwijs wordt in het schakeljaar twee dagen om de week aangeboden. Een lesdag bevat 6 tot 8 contacturen (een contactuur is 50 minuten).

  • Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.
  • Er zijn 60 studiepunten per jaar te behalen, over de gehele studie dus 180 punten.
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.


Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) halverwege de opleiding een verzoek indienen om in het laatste jaar eerder af te studeren. Daarmee wordt dit mbo-hbo traject met een half jaar verkort (2,5 jaar in plaats van 3 jaar).

Samenwerkingsovereenkomst

Om te kunnen starten met de opleiding is het noodzakelijk een samenwerkingsovereenkomst te hebben met de zorginstelling waarin je werkt. Hierin staat dat de instelling zorgt voor een goed opleidingsklimaat, dat je de gelegenheid krijgt om het onderwijs op de opleiding te volgen, en dat je de mogelijkheid krijgt om na het schakeljaar op een andere afdeling, of bij een andere instelling, gedurende minimaal een half jaar stage te lopen. De overeenkomst wordt beëindigd als je aan het einde van het schakeljaar minder dan 55 studiepunten hebt behaald.

Aanmelden mbo-hbo-schakeltraject

Wanneer je wilt starten met het mbo-hbo-schakeltraject neem je de volgende stappen:

  1. Meld je vóór 1 mei aan bij mbo-hbo-verpleegkunde@hva.nl; je ontvangt een samenwerkingsovereenkomst die je moet laten ondertekenen door werkgever.
  2. Om te mogen starten met de opleiding in september moet je deelnemen aan een vastgesteld programma. Deze bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst op maandagmiddag 31 mei 2021, audiohoorcollege Medische kennis en een digitale kennistoets.
  3. Na deelname aan het vastgestelde programma kun je je inschrijven voor het duale mbo-hbo-schakeltraject. Schrijf je vóór deelname aan het kennismakingsbijeenkomst in als ‘starter in de hoofdfase’ via Studielink . Indien je je niet tijdig inschrijft kun je niet starten met de opleiding.
  4. Zorg dat je bij start van de opleiding in september een getekende samenwerkingsovereenkomst hebt, deze lever je in bij start van de opleiding. Zowel je werkgever als jijzelf moeten deze overeenkomst hebben ondertekend.

Voorbereiding kennismakingsmiddag 31 mei 2021

Tijdens de kennismakingsmiddag maak je kennis met de opleiding, de inhoud van het onderwijs en je studiegenoten. Je maakt een digitale kennistoets met meerkeuzevragen over:

  • aangegeven literatuur
  • hoorcollege Medische Kennis (45 min): ademhalingsstelsel en gaswisseling.

Twee weken voor de kennismakingbijeenkomst ontvang je een e-mail met de exacte uitleg over het programma en wat er precies van je wordt verwacht. De uitslag van de toets en informatie over start van de opleiding ontvang je per e-mail.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 2 december 2020