Hogeschool van Amsterdam

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

HBO-Verpleegkunde duaal

Kies je voor de richting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) dan ga je aan de slag op een afdeling in een instelling en/of in een ambulant team. Je solliciteert bij een van de aangesloten instellingen: Arkin of GGZ inGeest.

Zie websites aangesloten zorginstellingen voor de meest actuele vacatures.

Propedeuse

Het programma tijdens het eerste jaar van de opleiding is voor Arkin en GGZ inGeest verschillend. Studenten die in dienst zijn van GGZ inGeest volgen vanaf de start van jaar 1 het duaalprogramma van de opleiding. Studenten in dienst van Arkin volgen het voltijdprogramma.

Jaar 1

GGZ inGeest

Blok 1: 10 weken
- 8 dagen introductie in de eigen instelling
- 37 dagen theorieonderwijs (afwisselend 5 of 3 dagen per week)

Blok 2 en 3: 20 weken
- Om de week 4 dagen stage in de eigen instelling
- 55 dagen theorieonderwijs (een week 5 dagen theorie en de andere week 1 dag)

Blok 4: 10 weken
- 7 dagen stage per 2 weken in de eigen instelling
- 15 dagen theorieonderwijs

Jaar 1

Arkin

Blok 1, 2 en 4
- 29 weken theorieonderwijs
- 1 week introductie in de eigen instelling

Blok 3: 10 weken
- per week: 4 dagen stage in de eigen instelling en 1 dag theorieonderwijs

Tijdens de opleiding vergaar je in de propedeuse medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis op het gebied van Evidence-based practice, klinisch redeneren en basis-verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens stages. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

Eis studiepunten voor leer-arbeidsovereenkomst

De zorgstellingen hebben bepaald dat duaalstudenten 60 studiepunten moeten behalen in het eerste studiejaar om de leer-arbeidsovereenkomst voor de hoofdfase te verlengen. Indien je 50 of meer studiepunten hebt behaald maar minder dan 60, dan kan je wel door in het voltijdprogramma maar niet meer in het duaalprogramma.

E-xpert Biologie: deficiëntieprogramma

Een deficiëntieprogramma wordt sterk aanbevolen aan studenten die een hbo-verpleegkunde opleiding gaan doen en weinig of geen biologie hebben gevolgd in hun vooropleiding. Het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma (€34,99) is een E-learningmodule biologie op niveau eindexamen havo, die goed aansluit op het te volgen onderwijs. Bekijk het E-xpert Biologie: Deficiëntieprogramma .

Hoofdfase

In de hoofdfase werk je in de praktijk en volg je tijdens het studiejaar om de week twee theorieonderwijs op de opleiding. Het programma tijdens de hoofdfase van de opleiding is voor GGZ inGeest en Arkin hetzelfde.

Jaar 2, 3 en 4

Alle zorginstellingen

2 dagen theorieonderwijs om de week, elke week 2 of 3 dagen werkend leren in de eigen zorginstelling


Jaar 2 en 3

Vanaf jaar 2 vormen Evidence based practice en klinisch redeneren een rode draad door het onderwijs, en verdiep je je in Medische kennis, maar ook specifieke GGZ vakken zoals verslavingskunde, cliënt- en familieperspectief, en psychiatrische verpleegkunde. In het derde jaar van de opleiding leer je meer specifieke kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en pas je die toe. Thema’s als leiderschap, bevorderen van zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming hebben een plek in het programma. Je voert in dit jaar ook een projectopdracht uit waarbij je je grondig verdiept in een vraagstuk rond gezondheid(szorg), terwijl je samenwerkt met andere studenten.

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. Praktijk en onderwijs zijn hier volledig op afgestemd, wat inhoudt dat je meerdere afstudeeropdrachten uitvoert, zowel in de praktijk als op de opleiding. De theoriedagen staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) aan het begin van het derde jaar een verzoek indienen om halverwege het vierde jaar af te studeren.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 7 september 2021