Hogeschool van Amsterdam

HBO-Verpleegkunde

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor, duaal

In de opleiding HBO-Verpleegkunde duaal combineer je studeren en werken. Het theorieonderwijs tijdens de opleiding wordt afgewisseld met werken in de beroepspraktijk. Je bent gedurende de gehele opleiding in dienst van een zorginstelling en werkt mee in de patiëntenzorg. Bij dat werk word je begeleid door een gediplomeerde collega. Naarmate de opleiding vordert verleen je steeds complexere patiëntenzorg, en werk je steeds zelfstandiger.

De opleiding Verpleegkunde duurt vier jaar en bestaat uit de propedeuse (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). Als je de propedeuse in het eerste studiejaar hebt gehaald, zet de zorginstelling je leerovereenkomst om in een leer-arbeidsovereenkomst voor de resterende duur van de opleiding.

Lees meer

Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Studenten die de duaalopleiding volgen hebben daarnaast ook een leer-arbeidsovereenkomst waarbij de cao van de betreffende zorginstelling geldt. Er zijn 60 studiepunten per jaar te behalen, over de gehele studie dus 240 punten. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Lees meer

Als verpleegkundige kun je onder meer aan de slag in het ziekenhuis, de wijkzorg, de (ambulante) psychiatrie, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg. Ook kun je combinaties maken, waarbij je bijvoorbeeld in deeltijd in een instelling werkt en daarnaast in de wijkzorg thuis bij patiënten komt.

Lees meer

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. Er zijn geen aanvullende eisen. Kijk voor meer informatie onder Toelatingseisen. Je kunt starten met de opleiding als je bent aangenomen bij een van de aangesloten zorginstellingen. Heb je al een mbo-verpleegkunde diploma op zak? Dan kun je ook kiezen voor het mbo-hbo-schakeltraject.

Lees meer

Inschrijven voor de opleiding HBO-Verpleegkunde duaal kan tot uiterlijk 31 augustus 2020 via Studielink. Naast een vooropleiding op het juiste niveau moet een leerovereenkomst overgelegd worden aan de opleiding. Wanneer je geen leerovereenkomst hebt, kun je je niet voor de duale variant inschrijven.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid