Hogeschool van Amsterdam

Wijkverpleegkundige zorg (WVZ)

HBO-Verpleegkunde duaal

Kies je voor de richting Wijkverpleegkundige Zorg (WvZ) dan ga je thuis bij de cliënt aan de slag. Je solliciteert bij een van de aangesloten zorginstellingen: Amstelring wijkzorg, Cordaan, Evean, Omring, ViVa! Zorggroep of Zorgcirkel.

Zie websites aangesloten zorginstellingen voor de meest actuele vacatures: Amstelring wijkzorg, Cordaan, Evean, Omring, ViVa! Zorggroep of Zorgcirkel.

Propedeuse

Het programma tijdens het eerste jaar van de opleiding is voor alle studenten die de richting WvZ gaan volgen hetzelfde.

Jaar 1

Alle zorginstellingen

Blok 1: 10 weken

- 8 dagen introductie in de eigen instelling
- 37 dagen theorieonderwijs (afwisselend 5 of 3 dagen per week)

Blok 2 en 3: 20 weken

- Om de week 4 dagen stage in de eigen instelling
- 55 dagen theorieonderwijs (een week 5 dagen theorie en de andere week 1 dag)

Blok 4: 10 weken

- 7 dagen stage per 2 weken in de eigen instelling
- 15 dagen theorieonderwijs

Tijdens de opleiding vergaar je in de propedeuse medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis op het gebied van Evidence-based practice, klinisch redeneren en basis-verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens stages. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar behaal je bij de HvA 60 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Behaal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

De zorgstellingen eisen dat duaalstudenten 60 studiepunten moeten behalen in het eerste studiejaar wil de leer-arbeidsovereenkomst voor de hoofdfase worden verlengd. Indien je 50 of meer studiepunten hebt behaald maar minder dan 60, dan kan je wel door in het voltijdprogramma maar niet meer in het duaalprogramma.

Hoofdfase

In de hoofdfase werk je in de praktijk en volg je tijdens het studiejaar om de week twee theorieonderwijs op de opleiding. Het programma tijdens de hoofdfase van de opleiding is voor alle instellingen hetzelfde.

Jaar 2

Alle zorginstellingen

2 dagen theorieonderwijs om de week, elke week 2 of 3 dagen werkend leren in eigen zorginstelling

Jaar 3

Alle zorginstellingen

2 dagen theorieonderwijs om de week, elke week 2 of 3 dagen werkend leren in eigen zorginstelling

Jaar 4

Alle zorginstellingen

2 dagen theorieonderwijs om de week, elke week 2 of 3 dagen werkend leren in eigen zorginstelling

Vanaf jaar 2 vormen Evidence based practice en klinisch redeneren een rode draad door het onderwijs. De specifieke vakken gericht op de WvZ worden in samenspraak met de zorginstellingen ontwikkeld. In het derde jaar van de opleiding leer je de meer specifieke kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en pas je die toe. Je voert in dit jaar ook een projectopdracht uit waarbij je je grondig verdiept in een vraagstuk rond gezondheid(zorg), terwijl je samenwerkt met andere studenten.

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. Praktijk en onderwijs zijn hier volledig op afgestemd, wat inhoudt dat je meerdere afstudeeropdrachten uitvoert, zowel in de praktijk als op de opleiding. De theoriedagen staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) halverwege het derde jaar een verzoek indienen om in het vierde jaar een half jaar eerder af te studeren.

Studiegids

Lees meer over het programma in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 6 mei 2020