Hogeschool van Amsterdam

Mbo-hbo-schakeltraject

HBO-Verpleegkunde duaal

Heb je een diploma MBO-Verpleegkunde op zak? Dan is er de mogelijkheid om in te stromen in de duale variant van de opleiding HBO-Verpleegkunde.

Voor mbo-verpleegkundigen niveau 4 biedt de opleiding HBO-Verpleegkunde een driejarig (duaal)programma aan dat leidt tot het diploma HBO-Verpleegkunde. Deze duale variant is bedoeld voor mbo-verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 dagen per week bij een zorginstelling. Je moet als verpleegkundige bij een zorginstelling werken op het moment dat je je voor de opleiding inschrijft. De opleiding bemiddelt niet bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Studieprogramma

De opleiding HBO-verpleegkunde duurt voor mbo-verpleegkundigen drie jaar, waarvan het eerste jaar een schakeljaar is. In dit jaar wordt aandacht besteed aan medische kennis, klinisch redeneren en evidence based practice. Er is extra ondersteuning en studiebegeleiding om het studeren in het hoger onderwijs succesvol te laten verlopen. Daarnaast leer je ook in de praktijk, onder andere door het maken van praktijkopdrachten.

In het schakeljaar kunnen 60 studiepunten worden behaald. Je moet minimaal 55 van de 60 studiepunten van het schakeljaar halen om met het volgende studiejaar van de duaal opleiding te kunnen starten.​

Studiebelasting

Het onderwijs wordt in het schakeljaar twee dagen om de week aangeboden. Een lesdag in het schakeljaar bevat 6 à 8 contacturen (een contactuur is 50 minuten).

 • Een studiejaar bestaat uit 42 lesweken per jaar.
 • Duaalstudenten hebben daarnaast ook een leer-arbeidscontract waarbij de cao van de betreffende instelling geldt.
 • Er zijn 60 studiepunten per jaar te behalen, over de totale studie dus 180 punten.
 • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.


Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) halverwege de opleiding een verzoek indienen om in het laatste jaar eerder af te studeren. Daarmee wordt dit mbo-hbo traject met een half jaar verkort (2,5 jaar in plaats van 3 jaar).

Samenwerkingsovereenkomst

Om te kunnen starten met de opleiding is het noodzakelijk een samenwerkingsovereenkomst te hebben met de zorginstelling waar je werkt. Hierin staat dat de instelling zorgt voor een goed opleidingsklimaat; dat je de gelegenheid krijgt om het onderwijs op de opleiding te volgen; en dat je de mogelijkheid krijgt om na het schakeljaar op een andere afdeling of bij een andere instelling gedurende minimaal een half jaar stage te lopen. De overeenkomst wordt beëindigd als je aan het eind van het schakeljaar minder dan 55 studiepunten hebt behaald.

De samenwerkingsovereenkomst kan worden opgevraagd via mbo-hbo-verpleegkunde@hva.nl. Je vult deze samen met je werkgever in en je werkgever en jij ondertekenen deze overeenkomst en sturen deze op naar mbo-hbo-verpleegkunde@hva.nl.


Aanmelden mbo-hbo-schakeltraject

Indien je wilt starten met het mbo-hbo-schakeltraject dien je vóór 1 mei de volgende stappen te hebben ondernomen:

Nadat je bovenstaande stappen hebt gedaan word je uitgenodigd voor de verplichte kennismakingsmiddag op maandag 3 juni 2019 om 17.00. De voorbereiding voor deze middag is hieronder te vinden. Het exact programma wordt later toegevoegd aan deze pagina. Na het bijwonen van de kennismakingsmiddag besluit de opleiding of je je kunt inschrijven voor het duale mbo-hbo-instroomprogramma van de opleiding HBO-Verpleegkunde via Studielink. Zorg dat je je vóór 15 augustus 2019 als starter in de hoofdfase via Studielink aanmeldt.

Als je bent toegelaten zal de duaalcoördinator van het duaalprogramma (Lynette Menting, l.menting@hva.nl) contact met je opnemen via de mail om je te informeren over de start van je opleiding.

Voorbereiding kennismakingsmiddag

Tijdens de kennismakingsmiddag maak je kennis met de opleiding, de inhoud van het onderwijs en studiegenoten. Je maakt een (proef) toets van het vak Medische kennis over het ademhalingsstelsel en gaswisseling. Door het maken van de toets krijg je inzicht in waar je mogelijk nog kennis tekort komt. Je ontvangt het resultaat van deze toets schriftelijk.

Toets medische kennis
Onderstaande onderwerpen worden getoetst: 

 • de bouw en functie van het ademhalingsstelsel beschrijven
 • de structuren benoemen die lucht naar de longen voeren en hun functies beschrijven
 • de anatomie en functie van alveoli beschrijven
 • de twee processen van soorten gaswisseling en de verschillen beschrijven
 • het proces van ademhaling beschrijven en verklaren hoe een ademhaling tot stand komt

Literatuur
Onderstaande literatuur is aanbevolen ter voorbereiding op de toets. Deze literatuur is niet verplicht.

Sterk aanbevolen literatuur:

 • F.H. Martini en E.F. Bartholomew. Anatomie en fysiologie, 5eeditie incl. XTRA. Amsterdam: Pearson, 2012. > Hoofdstuk 15 Ademhalingsstelsel
  Dit lesboek wordt in het eerste jaar gebruikt bij het vak medische kennis. Vanaf 16 januari wordt dit hoofdstuk gratis aangeboden via de online omgeving van de opleiding HBO-Verpleegkunde (mits je staat ingeschreven in studielink). Hier ontvang je meer informatie over in de uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.
 • E-XPERT BIOLOGIE: deficiëntieprogramma. Een E-learningmodule biologie op niveau eindexamen havo, die goed aansluit op het te volgen onderwijs. E-xpert college E-learning: www.expertcollege.com.
  Specifiek onderdeel ademstelsel
  Kosten: €34,99
  Het deficiëntieprogramma wordt sterk aanbevolen aan studenten die een hbo-verpleegkunde opleiding gaan doen en weinig of geen biologie hebben gevolgd in voorgaande opleiding.

Overige literatuur:

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 januari 2019