Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

HBO-Rechten

HBO-Rechten is een praktijkgerichte opleiding. De nadruk in het studieprogramma ligt op het opdoen van kennis en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de beroepspraktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 1

In het eerste jaar verwerf je de basiskennis en -vaardigheden die je nodig hebt voor het uitvoeren van juridische beroepstaken. Je oriënteert je op het recht, de beroepsrollen en het werkveld.

Je krijgt in het eerste jaar fundamentele juridische vakken, zoals: Strafrecht, Staatsrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht en Bijzondere Overeenkomsten.

Tijdens de opleiding werk je aan de ontwikkeling van jouw communicatieve en digitale vaardigheden, juridische informatievaardigheden en onderzoeksvaardigheden.

Je leert hoe je juridische bronnen zoekt (zoals wetten en uitspraken van rechters) en hoe je digitale systemen kunt toepassen bij juridische werkzaamheden.

Ook taalbeheersing is belangrijk voor een goede jurist. In diverse taalvakken, zoals het Taalpracticum in jaar 1, leer je juridische teksten lezen en schrijven.

Alles wat je leert in de theorie- en vaardighedenvakken komt bij elkaar in twee grote praktijkopdrachten. Tijdens de praktijkopdracht privaatrecht verdiep je je in het recht tussen bijvoorbeeld burgers en bedrijven. Bij de praktijkopdracht publiekrecht staat het recht tussen overheid en burgers centraal.

Je behandelt bijvoorbeeld een bezwaarschrift dat door een burger is ingediend tegen een besluit van de gemeente. Samen met je medestudenten bereid je – in de rol van de gemeente – een beslissing voor op dit bezwaar.

In het eerste jaar krijg je een vaste studentbegeleider en volg je het vak Studentbegeleiding. Dit is gericht op oriëntatie op de opleiding en het beroep van jurist, het aanleren van studievaardigheden en reflectie op je competentieontwikkeling. Je werkt aan opdrachten in klassikale bijeenkomsten en je voert minimaal twee individuele gesprekken met je begeleider over je voortgang en ambities.

Je maakt tijdens je opleiding verschillende soorten toetsen. De theoretische toetsen zijn individueel en schriftelijk. Om je vaardigheden te toetsen geef je bijvoorbeeld een presentatie of voer je een onderhandelingsgesprek. In praktijkopdrachten wordt getoetst of je beroepsmatig kunt handelen. Je verplaatst je bijvoorbeeld in de rol van juridisch adviseur en schrijft een adviesrapport. Ook blik je in een presentatie terug op je persoonlijke ontwikkeling die je het eerste jaar doormaakt.

Tijdens de opleiding kun je de Legal Tech Track volgen om je te verdiepen in de toepassing van ICT om juridische processen te verbeteren. Denk aan het ontwerpen van juridische beslissystemen of digitalisering van kennis. Scoor je goed op de legal tech-studieonderdelen (zoals het vak Juridische Informatievaardigheden), dan krijg je voorrang bij het solliciteren naar stages en afstudeeropdrachten bij onze partners in het Legal Tech Lab. Na afronding van de track ontvang je een certificaat.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 maart 2021