Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Rechten

Je wordt tot de opleiding HBO-Rechten toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4 diploma.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Van belang is dat je goed afweegt of een hbo-opleiding voor jou de juiste keuze is. De manier van leren is immers anders.

  • Je kunt op de open dagen meer informatie krijgen van studenten en docenten.
  • Je kunt bij je eigen mbo-opleiding een mentor raadplegen om te bespreken of een hbo-opleiding voor jou haalbaar is.
  • Je kunt een dag proefstuderen, waardoor je een goed beeld krijgt van wat studeren op hbo-niveau precies inhoudt.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je op hva.nl/diplomawaardering.

Taal- en schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees meer

Je kunt tot de hoofdfase van de opleiding worden toegelaten als je in het bezit bent van een propedeusediploma HBO-Rechten. Dit diploma heb je eerder behaald aan de HvA of aan een van de erkende zusteropleidingen HBO-Rechten in Nederland.

Als je vragen hebt over toelating tot de hoofdfase stuur dan een e-mail naar teamassistenten-hbo-rechten@hva.nl. 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 oktober 2020