Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

HBO-Rechten

Het vierde jaar is in tweeën verdeeld. In de eerste helft ga je je specialiseren. In de tweede helft studeer je af.

Specialiseren

In de eerste helft van het vierde jaar ga je je specialiseren. Je hebt dan drie jaar onderwijs gevolgd en je hebt stage gelopen. Kortom, je hebt genoeg ervaring om te weten welke kant je op wilt.

De specialisatie telt 30 studiepunten en heeft als doel je kennis en vaardigheden op een bepaald beroepsterrein te verdiepen. Je kiest de specialisatie die bij jouw toekomstbeeld past.

HBO-Rechten biedt de volgende specialisaties aan:

  • Werken bij de Overheid (publiekrecht)
  • Werken in het Bedrijfsleven (privaatrecht)
  • Werken in de Procespraktijk (procesrecht)

In deze fase van de opleiding ben je steeds meer gericht op je toekomstige beroep en op het organiseren van juridische processen.

Afstuderen

Je sluit je opleiding af met een individuele afstudeeropdracht: de Proeve van bekwaamheid. Je werkt ongeveer twintig weken aan een praktijkgericht onderzoek met een juridische component. Dit doe je in opdracht van een organisatie uit de beroepspraktijk. Jouw onderzoek levert een bijdrage aan de oplossing van een probleem of een verbetering van een praktijksituatie. Je presenteert je bevindingen in een onderzoeksrapport.

Voorbeelden van afstudeeropdrachten

Een verzekeraar merkt dat medewerkers van de administratieve afdeling veel moeite hebben met bepaalde beslissingen na de invoering van nieuwe regelgeving, waarover op onderdelen bovendien nog onduidelijkheid bestaat. Je doet onderzoek naar manieren om de problemen te verminderen en brengt daartoe eerst de gevolgen van de regelgeving in kaart en komt vervolgens tot oplossingen om de besluitvorming effectiever en efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door het maken van digitale beslisbomen.

Een gemeente vraagt zich af waar een stijging van het aantal bezwaarschriften door wordt veroorzaakt en zoekt manieren om de bezwaarprocedure te versnellen. Je brengt de stijging en achterliggende oorzaken nauwkeurig in kaart en doet onderzoek naar mogelijkheden om de bezwaarprocedure sneller te laten verlopen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 juni 2018