Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

HBO-Rechten

In het eerste jaar verwerf je de basiskennis en -vaardigheden die je nodig hebt voor het uitvoeren van juridische beroepstaken. Je oriënteert je op het recht, de beroepsrollen en het werkveld.

Theorie

Je krijgt in het eerste jaar fundamentele juridische vakken, zoals: Strafrecht, Staatsrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht en Bijzondere overeenkomsten.

Vaardigheden

Dankzij het vak Juridische vaardigheden word je handig in het zoeken naar juridische bronnen, zoals wetten, verdragen en uitspraken van rechters. In de vaardighedenlijn is taalbeheersing ook belangrijk. In het Taalpracticum krijg je onderwijs in lees- en schrijfvaardigheden. Want een goede jurist, is goed in taal.

Integratie

Alles wat je leert in de theorie- en vaardighedenvakken komt bij elkaar in twee grote praktijkopdrachten. Een van de praktijkopdrachten gaat over privaatrecht en het andere gaat over publiekrecht. Tijdens de praktijkopdracht privaatrecht maak je kennis met de praktijk van het privaatrecht door onder andere als consument en ondernemer verschillende privaatrechtelijke dossiers te behandelen. Bij de praktijkopdracht publiekrecht staan de functies van juridisch medewerker in de strafrechtelijke praktijk centraal en speel je in verschillende beroepsrollen strafrechtelijke procedures na.

Studentbegeleiding

Dankzij coaching van je studentbegeleider leer je reflecteren op de wijze waarop je studeert en op de (studie)loopbaan die je voor ogen hebt.

Trainingen

Tijdens het eerste jaar kun je verschillende trainingen volgen. Deze trainingen gaan over het toekomstige beroep en over studievaardigheden. Je bent vrij om een keuze te maken uit het brede aanbod.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 29 mei 2018