Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

HBO-Rechten

Tijdens je opleiding zijn er volop mogelijkheden om je op internationaal niveau te ontwikkelen. Een studieperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je op persoonlijk vlak.

Buitenlandervaring levert je meer op dan studiepunten alleen, zoals kennis van een andere taal en cultuur en internationale contacten. Het heeft ook meerwaarde voor jou persoonlijk: je wordt zelfstandiger, flexibeler en je doet nieuwe ervaringen op. 

Wil je in het buitenland een minor volgen, stagelopen of je afstudeeropdracht uitvoeren, dan is het belangrijk dat je op tijd begint met de oriëntatie en voorbereiding. Bespreek je ambitie al tijdens je eerste jaar met je studentbegeleider of loop langs bij de coördinator internationalisering van HBO-Rechten of het International Office. Daar kun je terecht met al je vragen over de mogelijkheden in het buitenland.

Stage in het buitenland

In het derde studiejaar kun je stagelopen in het buitenland.

Internationale minor

Je hoeft niet naar het buitenland om je opleiding internationaal te maken. Zo biedt de opleiding HBO-Rechten een Engelstalige internationale minor aan die je volgt in Amsterdam. Als je internationale ambities hebt, is de Engelstalige minor International and European Trade Law iets voor jou. Je krijgt les in de vakken International commercial arbitration, Fundamental economic and social right, International trade law en International negotiation skills. Je zit samen met Nederlandse en buitenlandse studenten in een klas. Je kunt je minor ook over de grens volgen, bijvoorbeeld aan de Fachhogschule in Hof (Duitsland).

Afstuderen in het buitenland

Je kunt ook afstuderen in het buitenland. Je verblijft dan ongeveer twintig weken in het buitenland en voert daar je afstudeeropdracht uit. Vanuit de opleiding word je begeleid door een afstudeerdocent en ter plaatse door een praktijkbegeleider van de organisatie. Het contact met je afstudeerdocent verloopt online en telefonisch.

Waar kun je naar toe?

De opleiding HBO-Rechten onderhoudt een strategisch netwerk met kwalitatief hoogwaardige partners in met name Europa, bijvoorbeeld in Noorwegen, Duitsland en België. Maar ook in Curaçao en Aruba, Suriname, Marokko en Turkije.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 30 juli 2019